Novosti

Za pitanja , prijedloge, prigovore i pohvale vezane za poslovanje Kreditne unije Dukat, možete nam se obratiti info@ku-dukat.hr ili na sljedeće brojeve telefona:
- 051/257-365
- 051/257-515
- 051/250-951
- 051/614-609
- 051/614-698

Krediti

- nenamjenski krediti za umirovljenike
- nenamjenski kredit za zaposlene bez    jamaca
- nenamjenski kredit za zaposlene sa jamcem
opširnije

štednja

Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamatna stopa se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesec ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja. opširnije
Kreditna unija Dukat osnovana je 1996. godine (tada kao štedno kreditna zadruga Dukat). Kreditna unija Dukat proteklih petnaest godina posluje na području Primorsko-goranske županije. Uprava Kreditne unije nalazi se na Viškovu, sa poslovnicama na Viškovu, Čavlima i Rijeci.
Kreditna unija Dukat vrši poslove mjenjačnice, kredita i štednje.


OD 01.01.2012. KUMULATIVNA ŠTEDNJA PO VAŠOJ ŽELJI

Ovom štednjom izlazimo u susret svima Vama koji svoj novac štedite i trošite mudro.
Za ovaj oblik štednje trebate samo prvi put izvršiti uplatu u minimalnom iznosu od 300,00 kuna ili 50,00 eura, a kasnije dinamiku i visinu uplate određujete sami prema Vašim mogućnostima.
Visina višekratnih uplata, kako kunskih tako i deviznih, tijekom trajanja oročenja povećava Vaš štedni ulog, kao i pripadajuću kamatu.
Za ovaj oblik štednje minimalni rok oročenja je 36 mjeseci.
Ovakav oblik štednje s kontinuiranim uplatama čiju visinu sami određujete posebno je pogodan za dječje štednje. Ovaj štedni račun Vašem djetetu omogućuje štednju za buduće potrebe, te se na taj način razvija osjećaj odgovornosti i uči se upravljati novcem i štedjeti.

KREDITI

  • Nenamjenski krediti za umirovljenike
  • Nenamjenski krediti za zaposlene - bez jamaca
  • Nenamjenski krediti za zaposlene - sa jamcem

Za sve dodatne informacije dođite u najbližu poslovnicu ili pošaljite e-mail na info@ku-dukat.hr.