Novosti

Za pitanja , prijedloge, prigovore i pohvale vezane za poslovanje Kreditne unije Dukat, možete nam se obratiti info@ku-dukat.hr ili na sljedeće brojeve telefona:
- 051/257-365
- 051/257-515
- 051/250-951
- 051/614-609
- 051/614-698

Krediti

- nenamjenski krediti za umirovljenike
- nenamjenski kredit za zaposlene bez    jamaca
- nenamjenski kredit za zaposlene sa jamcem
opširnije

Štednja

Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamatna stopa se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesec ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja. opširnije
Kreditna unija Dukat osnovana je 1996. godine (tada kao štedno kreditna zadruga Dukat). Kreditna unija Dukat posluje na području Primorsko-goranske županije. Uprava Kreditne unije nalazi se na Viškovu, sa poslovnicama na Viškovu, Čavlima, Rijeci i Matuljima.
Kreditna unija Dukat vrši poslove mjenjačnice, kredita i štednje.


KUMULATIVNA ŠTEDNJA PO VAŠOJ ŽELJI

Ovom štednjom izlazimo u susret svima Vama koji svoj novac štedite i trošite mudro.
Za ovaj oblik štednje trebate samo prvi put izvršiti uplatu u minimalnom iznosu od 300,00 kuna ili 50,00 eura, a kasnije dinamiku i visinu uplate određujete sami prema Vašim mogućnostima.
Visina višekratnih uplata, kako kunskih tako i deviznih, tijekom trajanja oročenja povećava Vaš štedni ulog, kao i pripadajuću kamatu.
Za ovaj oblik štednje minimalni rok oročenja je 36 mjeseci.
Ovakav oblik štednje s kontinuiranim uplatama čiju visinu sami određujete posebno je pogodan za dječje štednje. Ovaj štedni račun Vašem djetetu omogućuje štednju za buduće potrebe, te se na taj način razvija osjećaj odgovornosti i uči se upravljati novcem i štedjeti.

KREDITI

  • Nenamjenski krediti za umirovljenike
  • Nenamjenski krediti za zaposlene - bez jamaca
  • Nenamjenski krediti za zaposlene - sa jamcem

Za sve dodatne informacije dođite u najbližu poslovnicu ili pošaljite e-mail na info@ku-dukat.hr.