Štednja
Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamata se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesecu ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja.

     Kamatne stope važeće su od 01. veljače 2023.

štednja u kunama i EUR
oročena na 1 mjesec 0,10%
oročena na 3 mjeseca 0,20%
oročena na 6 mjeseci 0,50%
oročena na 12 mjesec 1,50%
oročena na 36 mjeseci 2,00%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 1,70%

štednja po viđenju (a vista) 0,10%

 "Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 50,00 eur, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima. Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno. Kod prijevremenog raskida štednje kamate se ne obračunava, odnosno kamata raskida je 0,00 %."