Štednja
Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamata se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesecu ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja.

     kamatne stope važeće su od 12. rujna 2019.

štednja u kunama
po viđenju (a vista) 0,50%
oročena na 1 mjesec 0,60%
oročena na 3 mjeseca 0,80%
oročena na 6 mjeseci 1,00%
oročena na 12 mjesec 1,70%
oročena na 36 mjesec 2,10%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 2,00%


Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur-a, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima. Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno, odnosno 8.000,00 kuna. Kod prijevremenog raskida štednje kamate se ne obračunava, odnosno kamata raskida je 0,00 %.

 


štednja u kunama s valutnom klauzulom - EUR
oročena na 1 mjesec 0,50%
oročena na 3 mjeseca 0,70%
oročena na 6 mjeseci 0,90%
oročena na 12 mjeseci 1,50%
oročena na 36 mjeseci 2,00%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 1,70%

Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur-a, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima. Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno, odnosno 8.000,00 kuna. Kod prijevremenog raskida štednje kamate se ne obračunava, odnosno kamata raskida je 0,00 %.