Štednja
Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamatna stopa se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesecu ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja.

     kamatne stope važeće su od 01. lipnja 2018.

Štednja u kunama
po viđenju (a vista) 0,50%
oročena na 1 mjesec 0,60%
oročena na 3 mjeseca 1,00%
oročena na 6 mjeseci 1,60%
oročena na 12 mjesec 2,30%
oročena na 36 mjesec 3,20%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 3,00%


Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur-a, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima.
Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno. Kamata raskida kod kumulativne štednje obračunava se po a vista štednji (0,50%) ako se prijevremeni raskid štednje izvrši u prvoj godini, odnosno 1,00% ako se izdrži najmanje 12 mjeseci i 1 dan.
Pri prijevremenom raskidu štednje oročene na 1 mjesec (u kunama i u valuti) ne obračunava se i ne isplaćuje kamata.

 


Štednja u kunama s valutnom klauzulom - EUR
oročena na 1 mjesec 0,50%
oročena na 3 mjeseca 0,90%
oročena na 6 mjeseci 1,50%
oročena na 12 mjeseci 2,10%
oročena na 36 mjeseci 3,00%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 2,70%

Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur-a, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima. Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno. Kamata raskida kod kumulativne štednje obračunava se po a vista štednji ako se prijevremeni raskid štednje izvrši u prvoj godini, odnosno 1% ako se izdrži najmanje 12 mjeseci i 1 dan. Pri prijevremenom raskidu štednje oročene na 1 mjesec (u kunama i u valuti) ne obračunava se i ne isplaćuje kamata.

Štednje u Kreditnoj uniji Dukat nisu osigurane od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga.