Štednja
Polog depozita vrši se na dan sklapanja ugovora. Kamatna stopa se može podignuti po želji, svaki mjesec, nakon obračuna kamate, dakle prvog u mjesecu ili po dospijeću. Sve kamatne stope izražene su na godišnjem nivou i fiksne su za cijelo vrijeme trajanja oročenja.

     kamate važeće od 09.07.2016.

Štednja u kunama
po viđenju (a vista) 0,50%
oročena na 1 mjesec 0,70%
oročena na 3 mjeseca 1,40%
oročena na 6 mjeseci 2,30%
oročena na 12 mjesec 3,40%
oročena na 36 mjesec 3,80%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 3,60%


za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima - kamatne stope važeće su od 05. veljače 2016.(po novim uvjetima).

Kod kunske štednje uz valutnu klauzulu štedni ulog veće se za valutu ( EUR, CHF, USD) po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate.

 

Štednja u kunama s valutnom klauzulom - USD, CHF
oročena na 12 iviše mjeseci 1,00%


Štednja u kunama s valutnom klauzulom - EUR
oročena na 1 mjesec 0,60%
oročena na 3 mjeseca 1,30%
oročena na 6 mjeseci 2,20%
oročena na 12 mjeseci 3,10%
oročena na 36 mjeseci 3,50%

kumulativna štednja na 36 mjeseci 3,40%

Za kumulativnu štednju (sukcesivne uplate) prvi put je potrebno izvršiti uplatu od 300,00 kuna ili 50,00 eur-a, a svaka slijedeća uplata je u skladu sa Vašim mogućnostima. Maksimalna uplata na kumulativnu štednju je 1.000,00 eur mjesečno. Kamata raskida kod kumulativne štednje obračunava se po a vista štednji (0,50%) ako se prijevremeni raskid štednje izvrši u prvoj godini, odnosno 1,50% ako se izdrži najmanje 12 mjeseci i 1 dan. Pri prijevremenom raskidu štednje oročene na 1 mjesec (u kunama i u valuti) ne obračunava se i ne isplaćuje kamata.

Štednje u Kreditnoj uniji Dukat nisu osigurane od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga.